Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sacrament des Altaars behoorlijk voor-
bereide, maak, dat ik alle middelen aan-
wende, welke noodig zijn, om goed te
communiceeren.
vooebeeld.
Eenige jaren geleden werd een ijver-
volle missionaris in Amerika bij eenen
zieke geroepen, die van Fransche afkomst
was. Die man, welke reeds zeer bejaard
was, leefde in onverschilligheid ten op-
zichte zijner godsdienstplichten. Niette-
genstaande hij overigens van geen treurig
karakter was, had men hem altijd treu-
rend en mijmerend gezien, en bleek het
duidelijk, dat er iets in zijne ziel oming,
dat hem kwelde. Hij was over-
vloedig door de fortuin begunstigd, be-
zat eene rijke planterij, was omringd
door eene beminnenswaardige familie,
die al zijne wenschen zocht te voorko-
men, en had voortdurend eene goede