Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
liet ontvangen van den in het allerheiligste
Sacramejit des Altaars verborgen God-mensch.
Om ook van onzen kant daartoe iets bij te
dragen, hebben wij dit werkje voor de lieve
jeugd vervaardigd. Bij de bewerking hebben
wij ons voornamelijk voorgesteld, dat men de
kinderen, lichtzinnig en onnadenkend als zij
gewoonlijk zijn, herhaaldelijk op de verheven-
heid en het gewicht der eerste H. Communie
moet opmerkzaam maken; dat men ze als bij
de hand moet geleiden naar dien grooten dag
en als met den vinger herhaaldelijk racet aan-
wijzen wat zij te doen hebben om met de
noodige gesteltenis tot de tafel des Heeren te
naderen. Wij hebben ter bereiking van ons
doel den vorm van samenspraken gekozen
en de II. Maagd, de verheven Moeder van God
den Zoon, als meesteres der jeugd voorgesteld.
Naardien echter afgetrokken leeringen over
het algemeen voor de kinderen weinig aanlok-
kelijk zijn, hebben wij achter elke overweging
of samenspraak een toepasselijk voorbeeld ge-
voegd. Allen, die nis wij overtuigd zijn, dat
leeringen wekken maar voorbeelden trekken ,
zullen voorzeker met ons erkennen, dat dit
het geschiktste middel is, om met vrucht op
de harten der jeugd te werken.
A»ngaandc de verdeeling van dit werkje