Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 90 :)
«intlelijk geheel tc bederven, cn met ^lem ver-
fcheiden ongelukkigen , die hun geld aan hem had-
den toevertrouwd, - Van waar toch het bederf
van dezen man? Uit gebrek aan bedaard overleg,—
Hg. had, ja! eenige menfchen gezien, die bij de-
zen gevaarlijken handel fchatten op eene gemaklij-
ke wijze en fpoedig verkregen hadden; maar de
zugt naar rijkdom, die hier door bij hem levendig
werd , belette hem een aantal anderen op te mer-
ken , die op deze wijze geheel en al waren te gronde
gegaan ; belette hem op te merken, dat de eer-
Hen van hunne jeugd af zich daar op hebbende
toegelegd, eene ervaring in dit vak gekregen had-
den , die hem geheel ontbrak, en uit eene en an*
dere Haatkundige verfchijnfels dikwijls vooraf eene
rijzing of daling berekenen konden, die hij vol-
flrekc niet wist waar te nemen,
Cleanth, een jongeling, heeft van Celia ge-
hoord , dat het een rijk meisje was; jeugdigcs
uicfpattingen hebben hem in fchulden gewikkeld.
Hij heeft dus eene vrouw met geld nodig. Hij
ziet Celia. Hec meisje is jong cn aardig. Wat
heeft hier een lang overleg nodig/ Zij is e^ho
vrouw, zoo als hij 'er eene hebben moet; hij
vraagt haar: zijn voordel wordt aangenomen , en—
binnen weinige dagen ziju Cleanth en Celia man
en vrouw. -- Maar weldra ontwaart hij, dat zijne
vrouw van een gemelijken aart is, dat hij met haar
geheel niet overweg kan. Bij het ontdekken zij-
ner fchulden moet hij dagelijks verwijtingen hoo-
rcn , die hij niet durft beantwoorden , om dat zij
gegrond zijn. Met eiken dag wordt hem het le-
ren onaangenamer, cn meermalen verwenscht hij
het oogenblik, Avaar in hij eerst naar eene vrouw
met geld heeft omscaicu. Had CIcauih te vo-
rei