Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 89 )
neer zij zeiden : „ dc goddelijke gramfchap gaat
wel ter ftrafFe nu en dan langzaam voort; maar
doet ook' in dat geval liet langzame door het zwaa-
re dier ftraffe opwegen,*' —Wat zonden ons dus
deze muggen kunnen leeren? — Ons niet door
het uitwendige der dingen te laten bedriegen, en
in alle onze betrekkin^-cn, eer wij ons met iets
inlaten, waar mede. wij niet geheel bekend zijn,
'er den aart naauwkeurig van te onderzoe-
ken, ten einde ons voor fchade tc bewaren, en
dan zullen wij ons zeker overtuigen , dat het alles
geen goud is, dat 'er blinkt, of om alle leen-
fpreuk te laten varen, dat de zaken niet altijd
zoo goed, zoo nuttig , zöo voorfpoedig zijn, als
zij zich wel van buiten voordoen. Levis, wiens
zaken bij het beroep, dat hij thans uitoefent, ach-
ter uitgaan , ziet, dat een aantal menfchen in kor-
ten tijd door den handel in papieren rijk gewor-
den zijn. Wel nu ! hij heeft nog een klein fom-
metje over, dit wil hij nu niet langzamerhand op-
teeren: hij laat zijn beroep vjiaren, en waagt ins-
gelijks dit geld aan eenen handel, die anderen
zoó voordeelig was. Dit gaat cenigen tijd rede-
lijk wel; hij heeft eenige winjten van meerder of
minder belang. Hierdoor, zoo als wij menfchen
zijn, wordt hij uitgelokt om al meerder en meer-
der te wagen, meerder zelfs dan het geen zijn ei-
gendom is. Hij koopt in, cn ongelukkig daalen
den volgenden dag de papieren, die hij gekogt
had , aanmerkelijk. Hij is dus bedorven ; maar'
door het credit, dat hij gekregen had, weet hij
zich nog eenigen tijd flaande te honden , her g(X.-ti
echter Hechts dient, daar hij telkens met het geld
van anderen zijn geleden verlies herftellen wil,
om hem al dieper en dieper te doen vallen, cn