Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( B3 )
\
aicli kronkelden ; been , binnen iiet vvelk zich een
menfchelijk",' denkvermogen bevond; binnen het
vvelk zich de zenuwen der zintuigen verzamelden,
om, als zoo veele getrouwe bodinnen , der ziel he-
xicWt mede te deelen van het geen buiten en om
liasr voorviel, en wederkeerig door hét lig'chaam ^
de bevelen die de Ziel uitvaardigde, te doen ver-
lichten. - En nu - dat oog dat zijn vuur
deed bewónderen? — het is verdoofd niet alleen;
maar het is geheel ontbonden, en de deelen waar
rit het bcP.ond, hebben deszelfs vorigen zetel
Verlaten, Dat oor, het welk zoo veele klanken
45pvong, en het hoofd ten fieraad firekte , beftaat
niet meer, en Iaat flechts den gehoorweg zien,
waar van het een prachtig voorportaal was. —
Die tong, die zulke welluidende klanken voort-
bracht , bevindt zich niet meer in den hollen
snond ; de wormen verteerden haar, en 'er fchiet
iiiets van over, dan de plaats, waar zij zich ber
vonden heeft. Wie waart gij dan, toen gij leef-
det ? Welken fland bekleedet gij in de maatfchap-
pij ? .Gij zelfi kunt mij dit niet meer beantwoor-
den , en dat uiterlijke, wa«r aan ik dien fland bij
iiw leven zoude hebben kunnen erkennen, mist
gij nu geheel. Aan dit uw hoofd is het niet
zigtbaar, of het eens de diadeem, depriester-
muts, of het met gaten doorboord dekfel des be-
delaars torfchen moest. Of dat hoofd zich pij-
nigde , om de zorgen te verwijderen, die het
fvangend leed u veroorzaakten, dan om in balda-
dige vermakelijkheden het gemakkelijk gewonnen
geld té verteeren. Of in dat brein plannen ge-
'hneed vverdén , ten nutte der menschheid , dan ter
i erléidinj der' onfchuld en verbittering van het
leren van anderen, — Zoo • veel is zeker: die
l' s pUu-