Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 71 :)
liravc lieden; hun aantal is grooter dan men dit
gewoonlijk denkt, en van die genen, die (lecht
zijn, is nog verre weg het grootfte gedeelte zo.
danig door omflandigheden; want opzettelijke
booswichten zijn flechts zeer zeldzaam. - Nu
is de vraag, hoe moet zich de jongeling, bij zij-
ne intrede in de wereld, die hij nog zoo weinig
kent, gedragen, om aan de eene zijde niet wan-
trouwend te handelen jegens hen , die dit niet ver«
dienen, en aan den anderen kant zich niet aan de
listen van bedriegers bloot te ftellen. Hij volge
de les vfin zijnen grooten Meester: ,, zijt voor-
zichtig als de flangen en oprecht als de duiven."
Hij legge zich toe , om de menfchen met welken
hij omgaat, met welke hij in maatfchappelijke be-
trekkingen komt, res;t te leeren kennen. Hij geve
acht op hunne woorden , en op hunne daden; dat
is, hij neme waar, hoe zij zich in hunne ge-
fprekken gedragen, pmtrent afwezenden, vooral
omtrent zulken , met welken zij eenigzints gemeen-
zaam omgaair: fpreken zij van dezen kwaad, las.
teren zij hen, of zoeken zij op zich zelfi on-
fchuldige daden, door hen verricht, in een be-
fpottelijk licht te plaatzen; p ! vertrouw hen dan
niet. Zij zullen met even weinig achting in uw
afzijn van u fpreken, en u even onbarmhartig ver-
fcheuren. Hij moet verder zien, of hunne daden
met hunne woorden overeenkomen. Zommigc
menfchen hebben de gaaf om op eene voortrellijke
wijze, over deugd en godsvrucht te redenkavelen;
zich voor te doen, of zij alle plichten door bei-
den voorgefchreven , getrouw betrachtten ; terwijl
zij ondertasfchen in hun gedrag geheel zoonaauvv-
gezet niet zijn ; anderen, die zich gaarne, of uit
zwakheid, of ora dat hun belang het zoo medc'
brengt,