Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 70 :)

i

welke 2ij niet ontdekt, of door xvelke zij denkt
-henen te vliegen ; ijlings fnelt zij naar haren prooi,
omwikkelt denzelv'en met hare draden , ten einde
hem alle gelegenheid tot vliigten te benemen,
en geniet dien vervolgens op haar gemak. Vele
fpinnewebben zijn in de wereld voor ons allen ge-
fpannen^ vooral in den jeugdigen leeftijd, en
'er behoort veel voorzHtig^qid toe om dezelve te
onderkennen; nog mw^er'om ze te vermijden. 'Rr
zijn zeer dikwijls menfchen in de wereld, die
door belang, om dat wij hen in den we^ flaan , of
door nijd , om dat het ons.wel gaat, gedreven,
ons flrikken fpannen, dat is re zeggen, ons'zoßken
te benadeclen , of wel geheel te doen vallen, eriäac
zelfs, hoe ongelukkig is dit! onder den fchijn eii
geheiligden naam van vriendfchap; zeer ongelukkig
is het, dat men dus in uw argloos hart, dat.zoo
gaarne het best van zijnen evenmensch>denkt, dan
waant, dat ieder uw geluk wil, om dat gij zoo
gaarne het geluk van een ieder zoudt zoeken daar
te flellen ; dat men, zegge ik, in uw arglooshart
reeds vroeg eene voorzichtigheid moec zoeken op
te wekken, die wclligt tot wantrouwen, .zoude
kunnen overflaan ; maar zulk een v/antrouwen zou-
de nog eerder bij u ontHaan, wanneer gij geheel
onvoorbereid de wereld intradt; en gij dan in ie-
der mensch iemand• denkende aan te treffan, die
het wel met u meende, twee of driemalen bedro-
gen werd; dan zoudt gij gevaar lopen een ieder
te wantrouwen, cn inv hart geheel voor hen, die
u omringen, toe te fluiten; en dit zoude zeer
ongelukkig zijn; want dan ware het geluk des Ie-
v'ens voor u verloren, cn niemand vertrouwende,
zoudt gi} gevaar lopen , zelve fiecht te worden.—■
Kiet alle menfchen zijn ilecht; 'er zijn zeer veete
bra-