Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 68 :)
dat ik 11 hier op vooral opmerkzaam maake: hoe^
VI in liet kwade voor den eerften flap,; flechts de-
ze valt moeilijk ; reeds de tweede zal ii gemakke-
lijker vallen ; cn eindelijk , daar het geweten.
waar voor God u genadig bewaren wil, tot zwij-
gen komt, wordt men in ftaat de grootfte euvel-
daden zonder wroeging te bedrijven. — Maar is
dit in het kwade zoo; het is met het goede even-
eens gelegen! De weg der deugd fehijnt jonge
lieden dikwijls ten uiterflen moeilijk toe; zij
fchrikken tegen de opofferingen, die daar van hen
gevorderd zullen worden; zij verbeelden zich , dat
hen daar geene de minfte genoegens zullen te,
wachten liaan. Waag Vet flechts, jongeling! flaj
dien weg gerust in; de eerde fchrede flechts zal^
u bezwaarlijk zijn; bij elk der volgenden, zal dei
moeilijkheid verminderen, en 'er zullen zich meey i
ëli meer genoegens aan ii opdoen; genoegensdio
zich kenmerken de ware te zijn, om da: zij door
geen naberouw, verbitterd worden, om dat gij U'
bij derzelver genot aan uwe edele voornemens her-;
' inneren , met het zaligst gevoel herinneren kunt. —
Ku jongeling ! herinner het u dikw:rf, d« de Na-
tuurbefchouwing, de befchouwing harer grootfche
tooHelen veel tot uwe deugd kan bijdragen, eri'
laat deze dus tot uwe geliefde uitfpanningen be^^
Tiooren, die daarom des te verkieslijker zijn, oinl
dat zij onkostbaar zijn, en door den armllen zoa
wel als door den rijkften, onder alle omftandighe-
den, door alle lijden heen kunnen genoten wor-
den.
J
xvr;