Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C >
cn geven my ook in die opzicht manf te ved
aanleiding tot zelfs befchuldiging. - Miiar, jon-
Jgeling! met u is het in dit opzicht niet zoo ge^
i|legen. De goede Voorzienigheid heeft het dus
gefchikt, dat gij in dien leeftijd, waar in gij u
voor al wat goed en groot is, voor godsdienst en
deugd vormen moet, waar in gij al wat u in uwe
volgende betrekkingen nuttig kan zijn , moet aan-
ïeeren, dat gij in dien leeftijd, zegge ik, hec
t meest van zorgen bevrijd, een meer onbekom-
fnerd leven leiden kunt, en u met die vorming
eheel en uitflnitend kunt bezig houden, o! Ver-
ondig dan toch geen enkelen goeden indruk, die
.)ij u ontdaat. Maak van tijd tot tijd gebruik van
ulke voorwerpen , die zulk eenen indruk kunnen
(jen gebooren worden; doch niet al te dikwijls,
)p dat dezelve daar door niet zouden verflaauwen ,
n op uw hart eene mindere werking doen. En
vanneer gij dan bij zulk eene plechtige een-
anie wandeling , u hebt voorgenoihen goed en braaf
e worden , te leven voor uw eigen en anderer
eluk, voor het geluk der Maatfchappij; vraag
et u dan dikwijls af, wanneer gij u ter rust be-
eeft: „ Leefde ik dezen dag getrouw aan cene
, belofte, die ik als onder de oogen der Godheid
gedaan heb? Zoo ja, welk gebrek, ivaar aan
, ik onderhevig ben, heb ik dan heden weder-
, ftand geboden? in wat opzicht .ben ik beter?"
''raag u dac af in het oogenblik , waar in gij u
n cene verzoeking' bevindt, waar in gij gevaar
opt te bezwijken, waar in het zinnelijke bij u
ii|len meer redélijken mensch tot Zwijgen zoude
rengen ; o ! dan is zulk een plechtig voornemen
ikwijls in flaac onder den Goddelijken zegen u te
pcht te brengen, u voor vallen tc bewaren; v/ant
K a dat
i