Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 64 )
de men denzelven voeren, zonder het ijzer, vfi^
uit alle de werktuigen, die den dood aanbrengen ,
vervaardigd worden. Kortom! wij zouden de
meeste van die dingen, die zoo wel tot wezent-
lijke behoeften dienen, als tot gemak vervaardigd
worden, misfen moeten, indien de mensch het zoo
nuttig ijzer niet tot duizenderlei oogmerken had
leeren aanwenden. En hoe goedertieren en wij»
bandelt nu ook de Voorzienigheid in de hoeveel-
heid dezer beide metalen , die zij den mensch tot
gebruik aanwijst. Het ijzer treft men bijna'overal
aan; fchier geene aardzoort, die niet eene min-,
dere of meerdere hoeveelheid van dit metaal be-
vat ; terwijl het goud flechts hier en daar gevon-
den wordt, en de nieuwe wereld, of het laatst
ontdekt Amerika daar van wel het meest oplevert <
en aan de onde wereld overzendt. Ware nu het
ijzer zoo fchaars als het goud; hoe moeilijk zou-
den wij dan in onze behoeften voorzien kunnen;
hoe zeer zouden kunften en handwerken niét hier
bij lijden moeten, en hoe zouden niet zelfs de
nodigfte dingen daar door in prijs moeten ftijgeren.
En indien het goud daar en tegen in zulk eene
menigte voorhanden ware als het ijzer, zoude
hetzelve weldra zijne waarde verliezen en ophou-
den moeten dat gene voor ons te zijn, wat het
thans is; door dien ieder te veel in flaat zoude
zijn , zich een grooten voorraad Van hetzelve aan
te fchatfen. — Ook hier in kan men dus met re-
de zeggen: „ Gij hebt, o Heer! alle uwe wer-
ken met wijsheid gemaakt."
XV.