Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C <52 )
kftn, gelijk men voorgeeft, eeil miter, met zfja
psard , waar op hij zit, geheel vergulden. Eveu
ïils het zilver, bezit dit metaal het voorrecht, wan-
neer het in znnren is opgeloft, en daar uit inee*
nc poederachage gedaante is nedergcflagen ^ zijnen
mctaalglans en zaraenhang door enkele fmelting te
rug tc krijgen-, waarom het ook onder de edelö
mOtalen gerekend wordt. Welk een gemak ver-
leent ons zoo wel het goud als het zilver in hec
tlngelijkfche leven Na dat men algemeen ovef»
eengekomeh is hierdoor de waarde van aile
dingen af te beelden , dat is te zeggen , aan deze
twee metalen eene waarde te hechten, die in ze-
kere betrekking tot alle andere goederen Haat»
behoeft men niet meer moeilijke ruilingen te doeiï
j^laats hebben , wanneer men iets benodigd heeft; te
moeilijker, door dien de dingen ^ die de een aan-
kweekte, of die de voortbrengfels van zijnen ijver
waren, zoo zeldzaam in waarde met die van an-
deren gelijk (londen; ja die in dezen toeftand der
Maatfclaappij geheel jonmogelijk zouden worden,
daar de vrugten der werkzaamheid van een gfoot
aantal van derzelver leden, voor veole anderen
geen waarde hebben, en hij dus van hen het geen
liij nodig had , i)ict- in de plaats zoude kunnen
ki'iigen, l\ij voorbeeld, hij die de redeneerkunde
onderwees, wat zoude hij aan den landman in de
plaats geven, wiens koorn hij kogt, eu die varit
: zijne wetenfchap niets begeerde. Nu gaar alfeS-
gcregeld : men koopt; men verkoopt en de walr-
de', die elk, wnar voor en iii welke betrekking
ook , ontvangt, kan hij aan ieder ander wieder kwijc
worden, - Maar is met dat alles wel het fchit-
terendgoud het nuttigfle der metalen? — o neen 1
«Äat is 'er verre van daan. Het vaak verapht ijzer