Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 37 )
nag, dat dezelve vierkant i» en hun Imd in he«
jnidden legt. — Hare rondheid wordt door geen
unensch, die eenigzints nadenkt, meer tegeiige-
Iproken, daar dezelve zóó veele bewijzen voor
;iich heeft, als daar ?ijn, om eenige te iioemen: ..
. i?. Wanneer men in de verte een fchip of too-*
ren ontdekt i ziet men het eerit de hoogde top-
pen derzelven, d»ar men, wanneer de aarde vlak
ware, alles gelijktijdig zoude zien.
t®. De Maansverduistering, yeroorzaakt door
ilien de aarde zich tusfcljen de Zon en de Maan in
tien loop d|ezer drie bollen inplaatst, vertoont
«ns dit duidelijk door de gedaante der fchaduw,
«lie onze aarde op de fchijf der Maan fl»at.
3", Rn dit bewijs doet alles jf; fchepen name-
lijk, die altijd denzelfden koérs houden, kunnen
eindelijk weder daar ter plaats aankomen, van waar
zij zijn afgezeild, het geen het geval niet zoude
kunnen zijn, indien de 'aarde niet rond ware. —
Dan — is men het over de gedaante der aarde thans
Trij eens, dit is noch het geval niet met de be-
twistte vraag, of de aardbol om de Zon; dan wel
de Zon cm den aardbpl draaije.
Alle verlichte Jieden geloven het eerfte, en dic
fchijnt ook in den aart der zaak te liggen. Of it
liet niet gemakkelijker, dat een klein ligchaam zich
om een groter wentele ; dan omgekeerd ? Of het
gezicht ons oppervlakkig het tegendeel fchijne te
vertonen, dit doet niets af. Hoe zoude het dan
mét alle de andere planeten- van ons Zonneftelfel,
clie insgelijks door dezelfde Zon befchenen en
verwarmd worden , moeten gefield zijn ? Indien da
Zop om die allen heen lopen moest; dan zoude
zij eenen onmogelijken pligt te vervul' t hebben.
Maar zoude dese mening, dat de Zon om de aar-