Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c h
het voor jonge li'edc-n zich in de aardrijkskunde , waar
tóe de kaarten de eerfte hulpmiddelen zijn, te oe-
fenen. Niemand mag daar in geheel een vreemde-
ling zijn. :.Of is .het niet van het hoogll-e ge-
wicht' voor ons, onze eigen woonplaats te lee-
ren kennen ? is iiet jiiet.van belang de wpndereii
te ontdekken , die tót hare zamenftelling en onderhou-
ding medewerken.-Verbeelden wij ons dat grote
ligchaam, aangetrokken door de Zon j zijnen da-
gelijkfchen, zijnen jaarlijkfchen loop om dezelvé
volbrengende; terwijl beurtelings weder andere he-
melligchamen, hnnne aantrekking op dien aardbol
zodanig uitoefenen, dat zij dien beletten geheel
naar de Zori tóe te ijlen, en zich te verbrijze-
len; verbeel u dien bol, • daar in het ijdel Opge-,
hangen, die nimmer v^n'zijnen weg afwijkt, noclij
in. zijnen verbazend" fnellen Joop de ligchamen ,
die zich op dei^^elven' bevinden, van zich afflin-
ffert; waar toe dien bol door een dampkring om-'
geven, , die. met een gewicht op de llgchame®
drukt,- .daar door dezelve zouden,^- verbrgzeld
•wox^irv,- jndien van binnen geplaatlW
lucht, dit voorkwam. Óp'dien bol zeiven afwis-j
felinj-van landen^-en zeeën , van hoogten en laag-f;
ten, van heete, koude en gematigde luchtürcken y
dit alles ten besten van den mensch, tot zijn ge-
mak , tot zijn voordeel ingericht, en dien mc'itscTi
zclfi boven alle dieren' dit inzonderheid voor uit
liebbende, dat hij zich naar alle dié luchtftrek'eii
fchikken, en fn alle dezelve gezond en gelukkig
leven kän. -MVanneer wij dit alles inzien , dan
moeten wij uitroepen: „ hoe groot zijn Uwe wer-
ken, o Heer! gij hebt die allen met wijsheid ge-
maakt." - Veel is 'ér rn Vroeger tijd over de
gedaante der aarde getwist, DeChïneefen fteilen
rog.