Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C M )
/
cp het denkbeeld, om.vöor elke klank, die Vij
door onze ftem tiitdfukli^n, een bijzonder teken
tritteAinden, door welks dviizendvoudige verbin-
ding men dus in rtaat zoude zijn, wOorden^
zinnen , ja geheele redenen mttecfrukken , en dus
de geheele menfchelijke taal niet alleen hoorbaar,
maar ook zichtbaar te maken. Waarlijk een denk-"
■faeeld, dat ons nn nog moet verbazen. —
Van het fchrift fprekentle, moet ik U nog iets van
tene uitvinding' zeggen, die voor den Koopmail
insgelijks onbererkenbaar nuttig is, en hare uit-
vinding te danken heeft aan de verdrijving d.er'
Jooden uit PortugaT. Van ïiier hunne góederen niet'
mogende medenemen, en echter niet gaarne geheel
berooid een ander Vaderland willende opzoeken
dachten zij de Wisfelbrieven uit; Op' dat hunna'
rchtsrgcblevene vrienden hunne' góederen verko'
pen, en heii door een' klein ftukje papier def
■waarde daar van ZóudCn kunnen doeiï ontvangert
"bij lieden', met welke' zij in andere hnden In
liandels betrekkingen flonden^
Ja! Thaat uwe asch zij dank gebrachty
De knndigheen van elk geQachtj
Zien we ons door uwe konst^ als d'onze mededelen
De vlugge taal door haar geboeid. —
De traan , die over *t afzijn vloeid ^
Kan troost, dien ziij ons fchenkc, van droeve wangen ßrelettj
Slisbruik dan nimmer 'C fcboonst gefchenk;
Grijpt gjj de fchacht, Sat ge immer denk'
O Jongling! volge ik Thaut, om andrer nut te fliehten ;
• r)an blooze ik nooit, ora 't geen ik fchreefj
Wel hem! dien flechts de fchrijflust dreef
Cm hier door Godsdienst, deügd aijn naasten te verlichten
Vin