Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^
( 30
\
zijn; indien de fclirijfkonst niet d-^.ar toe dc hnnd
leende? De koopman immers zonde, ofzelfsnaar-
■ alle oord'^n ,der wereld moeten reizen, om de-
dingen, die liij'benödigd "liad , van daar te halen;
of hij zoude iemand van zijnent 'wegen, zenden
moeren. P^n nu — een ftuk papiers vervangt zlj-
lïe plaats; hij ontbiedt door middel van hetzelve
zijne goederen, en zijn wensch wordt even zoo
naauwkeurig volbragt, al? of hij zelfs op alle dia
plaatfen tegenwoordig geweest ware. Alles, wat
andere menfchen hebben uitgevonden; de vrnchc
hunner langdurige overdenkingen, door he'n zelfs
te boek geileid, liggen van de vroegfle tijden af
tot op onze dagen voor ons open; en wij maken
daar van gebruik ; zij fpreken tot ons, ook na dat
zelfs hun dor gebeente reeds lang verteerd i.?,
Hoe moeijelijk zoude niet alle wetenfcliappelijk
onderricht worden, indien hetzel'x-e alleen door
mondelinge mededeeling plaats hebaen moest. Welk
een groot gedeelte van het geen wij heden g^eleerd
, hadden , zouden wij morgen vergeten zijn , indiea
wij het nii^t, of^zelfs na of onder het onderwijs
hadden kunnen optekenen; of *er de werken van
. kundige fchrijvers v ov.^r nazien, en het onsidaar
door van tijd tot tijd meer eigen maken, - En
wat zegt het voorrecht niet veel, wanneer men van
zijne lieve vrienden en bloedverwanten verlaten
is, nog tijding van hen te kunnen erlangen? Ver-
beeld u van uwe onderen door rivieren , borgen,
zecè'n afgefcheiden te zijn, u in een andc; we-
relddeél te bevinden, en dan niets van hen te
horen: — hoe zoude u dit folteren? hoe veel
zou'dt gij willen affiann, om te weten , of zij ge-
zond , of zij gelukkig waren? en nu kunt gij op
een papi'Cr alles van hen vernemen , wat voor n
van