Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30 >
len. Vertrouw dan op hunne ervaring, en vt.
trouw vooral op hunne liefde, die u niets ont-
zeggen zal, wat gij zonder geva^ir voor ziel of
ligchaam genieten kunt; niets op zal leggen, wat
gij niet verrichten kunt, en voor u welzijn ver-
richten moet. En van hoe veel belang het is hen te
gehoorzamen kunt gij daaruit zien, dat het Opper-
wezen, bij de Wet, denjood gegeven, aan de volbren-
ging van dit gebod , ook aardfche zegeningen verbon-
den heeft. Trouwens de ondervinding leert het,
dat doorgaans het brave kind op aarde gezegend
wordt, en dat onze kinderen omtrent ons zoo'
handelen, als wij onze ouderen behandeld hebben.
Welaan, jongeling! jonge dochter! gij hoopt toch
ook eens aan het hoofd van een huisgezin te
ftaan, en — welk eene edele taak ! Kinderen toe
menfchen te vormen. Zorgt dan nu , dat gij a
niet te verwijten hebt, wanneer ongelukkig uwe
kinderen u niet gehoorzaamden. „ Ach ! ik heb
het aan mijne ouderen verdiend."
O! eenmaal toch fluit gij hunne oogcn.
En hebt ge 2tn hen uw plicht betiachi.
Dan ziet ge uw leed verzagt;
Daar ge op hun zegen dan moogt bogen;
Dan dankt hun koude hand,
U door haar druk voor 't heil, dat gij ze op nard deedc fmakei;
Hen troost het denkbeeld dan roet u hun kind te ontwaken,
^ In beter vaderland.
*
VIL f.