Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
zij 2ich niet, om aan het geen hem genoegen ge-
ven kan, voldoening te vevrch^.fFen, - Ja! hoe
vele voorbeelden levert de gefchiedenis niet op
van moeders", die hun leven waagden voor hunne
kinderen. - De- liefde van den vnder is, jd!
van eenen anderen aart; maar ook deeze, wac
getroost hij zich niet voor zijne liev, Hngen.
Wanneer hij van den vroegen morgen, tot den
katen avond flaaft en zwoegt, is het om in ilaac
te zijn, hen te voeden , te kleedc.n, te zorgen
voor hunne opvoeding, en om hen eenmaal nis
legt brave en kundige menfchen de maatfchnppij
te .do«n intreden, en zoo hun geluk te ves'-igcn
voor den tijd; ja wat meer is voor de eeuwig-
heid, Nimmer kan de jongeling, de maagd hec
weten, het zich verbeelden, wät hij, wat zij,
aan zijne, of hare ouderen verfchuldigd is, voor
'/a\ eens zelfs .vader of moeder geworden zijn.
O! dan. gevoelen zij het best, v/at zij voor hen
f!;eweest zijn , voor hen gedaan hebben; en dan
ook eerst beginnen zij in. te zien, hoe zeer elk
kinderlijk vergrijp het ouderlijk hart treft, en hoe
elk gebod, elke raad hen in kindfche; ja dikwijls
jn meer gevorderde jaren gegeven, en door hen
dikwijls als een gevolg van grilligheid , of fixeng-
heid aangezien, een gevolg van wcare liefde, van
de hoogfle belangftelling'in hua vz-^zentHik geluk
was. Dan gevoelen zij daar over het ernflfgsu
berouw, en wilden wel elk vergrijp van dren
aart, door heete tranen uitwisfchen, JongeMeden!
het ftaat nog aan u die wroeging voor te kome«
door de wenken uwer ouderen te gehoorzamen;
door die te gehoorzamen, al begrijpt gij 'er ook
niet oogenblikkelijk de rede van , die zij dikwijls
om gewichtige oorzaken u niet kunncfi mededee-
len.