Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( n )
te, en uien het geluk voor z'/n lovea
toelachte. Slechts ko'te dagen en gelijk een don-
' derflag treft mij de tijding , „dat hij niet meer voor
deze aarde beflaat. Eene kwaadaardige ziekte had
binnen drie dagen ecu einde aan zijn leven ge--
maakt. Onder hen, die de ouderlijke zorg., aan
mij had toevertrouwd, om hen met die kundig-
heden toe te rusten, die hen voor de maatfchap-
pij nuttig, voor de hunnen belangrijk, voor zich
zeiven gelukkig konden maken, was een foiigo-
ling. Ach ! dit was, doet de pen in mijne ha^d
beven. Neen ] hij is niet meer ! Hij is voor zijne
ouderen, voor zijne vrienden, voor demaatfciinp-
pij , voor mij verloren! eenfongeling, wiens veel
omvattende geest met wetenfchappen verrijkt was
verre boven de meesten zijner jeugdige medebroe-
ders: v/at zeg ik, die in kundigheden veele yo]-
wasfenen te boven ging, die het geen hij zich
iloor vlijt had eigen gemaakt, niet oppervlakkig;
maar in den grond wist, in wien zich aan een
gelukkig geheugen een juist oordeel en kiefchcn
fmaak paarden; een Jongeling, dien ik het m'j
tot een genoegen rekende te onderwiji;en, daar
hij fnel bevatte, over het geen hij hoorde na-
dagt, en door gepaste vragen zoo lang onderzogt,
tot hij het geen men hem mededeelde, door en
door begreep. Een Jongeling, die zich op deze
zijne kundigheden niets liet voorftaan; maar bij
jonge lieden den fpelenden , vrolijken knaap was,
iviens dankbaar hart zich aan ouderen en onderwijzers
met eene voorbecldeloze liefde hechtte. - Voor
cenige maanden reeds genaakte de vergiftigende
adem des doods deze bloem , die zulk eene heer-
lijke vrucht beloofde ; maanden had die adem no-
dig om tot het levens beginfel door tc dringen ^
cn