Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19 >
teszelfs zamenftelling n de wijze, waar op wij
net hetzelve zien, te zeggen. Was het gezicht
■an zoo veel belang voor den mensch, zoo heeft
lok de Schepper gezorgd , om 'er hem alle die voor-
' leien van te doen trekken, die mogelijk waren,
ïeplaatst in het hoogfte deel van het ligchaam, is
etzelve des te beter in ftaat om de voorwerpen ,
ooral op zekeren aflland te zien, dat is te zeg-
en, 'er de lichtftralen van op te vangen, die af
ï beelden en naar de verblijfplaats onzer ziel 'er
e gewaarwording van over te brengen. Aan beide
anten van het aangezicht en op het beweegbaar,
aar alle zijden beweegbaar hoofd zich bevinden-
ziet het niet alleen alle de voorwerpen , die zich
oorait bevinden ; maar kan het ook de zulken, die op
ijde en achter zijn , ontdekken ; even zoo heeft ook
e Schepper hetzelve voor alle uitwendige bele-
igingen tragten te beveiligen, zelfs in die mate,
it men het 'er bijna opzettelijk op zoude moeten
)eleggen, wilde men hetzelve door kwetzen of
ooten benadeelen, of in zijne werkingen verhin-
eren. Immers hot bevindt zich in een kuil, door
rfcheiden hegte beenderen, het voorfioofds,
aan, zeef, opperkaaks, juk cn wiggebeendereii
;vormd, tusfchen welke het vrij en onbelemmerd
ne werkingen naar alle zijden kan verrichten;
;t oog zelfs is met drie rokken omgeven, dea
ornachtigen, vaatachtigen en het netvlies. Ilec
atfte beftaat flechts uit de vezelen der gezicht-
nuw, die zich bij wijze van een dun vlies over
n vaatachtigen rok verfpreiden. Het druifvlies
or aan de opening van het oog, verbindt zich
;t den vaarrok, en maakt voor de lichtftralen
; opening, die wij oogappel noemen. Dit vlies
lagc den naam Iris of regenboog; naar buiten
B !} ge-