Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
nit. Tn den vrijen flr.nt voeden zy zich iiTGt vruchten ,
en opgefloten zijnde , eten zij allerlei voedfcl ni: hei
plantenrijk; zomtijds ook vleesch. Amandelen ij
voor hun eene lekkernij ; de zoete zijn deze vogeler
gezond; doch de bittere dodelijk. Zij beminnet
den wijn, die hen vrolijk maakt. — Die do^
Oost- eh Westindiën verfchillen ten uiterilen va
elkander. Deze dieren zijn zeer gezellig en in hel
■wild vindt men hen dikwijls met groote viuchtej
bij een. Wanneer men een mannetje en wijfje t^
zamen opfluit, verbinden en gewennen zij zich ze»(
aan elkander, zoo zelfs, dat het üerven van dej
een doorgaans fpoedig des anderen dood na zie
ileept. liet fpreekt van zelfs, dat deze dieren d
woorden, die zij nafpreken, niet vei Haan; echte
ontftaan door hec toevallig van pas uitbrengen va]
gezegden, die zij geleerd hebben, dikwijls in dt
daad grappige voorvallen, van welke het volgenj
étn is. Zekere Papegaai, die bij eene zuinige Juf
vrouw v.'oonde, en wier kooi aan een venfte:
Üondt, dat op de Urant uitkwam, hoorde zijne Ju$
vrouw, wanneer de dienstaiaagd iets in hec ete]
zoude doen, dikwijls zeggen; ntef te veel, N(
gebeurde het, dat eene vrouw met China's-appelei
te koop zbt, voorde fioep vanhet huis, waar va
om'het fchoone weder het venfter was opgefcaovcr
Terwijl de fruiivrouw met Roppen van een kous b<
zig was, kwam een ondeugende jongen zijdewfiart
ar.nfiuipcn, en flal van de eene u.and een China's
arpel. —— Juist zoo als hij de tweede wil opn^
Pien, roept de Papegaai, r:iet te reeL Dc jonge,
niec wetende 5 van waar het geluid kwam, vei
fjhrikt cn laat de vrucht vallen ; de vrouw kijkt ooj
op, ontdekt den jongen, zet hem na en belooq
hem, gelijk hij verdiende, mee eenige miuloerei
1V1