Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 10 )
■ftiekt san elkander in rang en middelen gelijlt
ftaande, de een niets voor den ander zoude wil-
len doen, 1°. Verondcrftellen wij eens, dat alle
menfchen, door de Voorzienigheid met rijkdom-
men gezegend waren; nu zoude niemand den
moeilijken taak van landbouwer, vankledermaker,
mctzoiaar enz. willen op zich nemen; een iedei
zoude denken „ Ik behoef dat niet te doen, ilt
ben rijk genoegcn juist door dien 'er zich niCr
mand toe wilde verledigen, zonde ieder van die
rijke lieden, dat alles voor zich zclveii moetér
doen, het daar door veel onvolkomener doen, ot
bij al zijn rijkdom, zich zeiven alle zoort van ge-
not ontzeggen moeten : of wel men zoude , oir
dit ongemak voor te komen, weder bij onderlinge
fchikking den een dit, den ander een ander vat
moeten toewijzen, en de zaak zoude juist wor-
den, zoo als zij nu is. Ja, wat meer is, dc
geheele Maatfchappij , zoude fpoedig haren onder
gang te gemoet fnellen. Ieder toch, zoo dra hei
onderfcheid van Handen en rangen ophield, zoud«
zich verbeelden, zich alles te kunnen aanmatigen,
wat een ander deed; zoude zich zelvcn bij onge.
lijk regt verfchaiFcn; 'er zoude zelfs geheel geer
regt beftaan , dan dat des fterkften ; want niemanc
zoude door zijnen onderfcheidenden rang het regi
hebben, om den kwaadwilligen te beteugelen, er
den onregtvaardigen in bedwang te houden; daai
leder dus ineester zoude willen zijn en het oofe
werkelijk was; ieder zoude willen beveelen er
niemand gehoorzamen i zoude weldra de geheek
Maatfchappij , even als een ligchanm, welks oit.
derlinge deelen niet met elkander in verband ftaan,
het welk geheel hoofd was, zónder armen ofbee
Seo (e beji^tei), geflpopt wQrdcn, De ondervin-
din{