Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9 )
usfchen wezens vnn dezelfde zoort, dezelfde ge-
artheid, dezelfde oorfpronglijke waarde , zulk een
nderfcheid, als hier, als tusfchen mensch en
lensch in het algemeen plaats heeft? De een moet
an den vroegen morgen tot den laten avond zwoe-
en, om zich het fober kostje te verfchaflPen;
irwijl de ander zonder arbeid, zich in allerlei
ellusten baadt. De een weet niet, daar hij on-
er zijn kommer bezwijkt, hoe het brood te be-
:len, dnc hij dezen avond nodig heeft, om zijn
, "t w 'k den dag vastend heeft doorge-
n. , T 'ijken te behoeden; terwijl de
-eet iioe hij het goud, waar onder
fchiv. zwichten, op de veiligfte en
; wij beleggen zal. De een leidt
Sil 1 fchik: loven , en zijne genoegens, zijit
ehe, aan hangt af van de grilligheden en lui-
en va>, ï.nJeren; terwijl de ander fier zijn hoofd
erheft, en duizenden aan de minfle zijner wen-
en gehoorzamen. En hoe zouden wij deze te-
enftellingen niet kunnen vernienigviildigen; maar
it is thans onze bedoeling niet; wij wilden al-
en u aan wijzen, dat de fchikkingen van God
ok in dit opzicht wijs en gc^d zijn, en dat het.
nderfcheid der Standen in dè Maatfchappij eene
olUrekte noodzakelijkheid is ; dat zonder hetzel-
e die' Maatfchappij niet konde blijven beftaan;
i, dat ook die haarer Leden, die hier het minsc
üdeeld fchijnen, zonder dat onderfcheid zelfs die
enocgens zouden moeten ombeeren, die zij nu
naken kunnen. Het onderfcheid der Standen in
: Maatfchappij is volflrekt noodzakelijk, zeiden
ij; indien dit toch niet beftond, zoude niet al-
en een ieder zijn eigen werk, maar al'erlei foort
n werk moeten verrichteu, om dat allen, vol-
ftrekr