Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 14® )
gelijke middelen, hebben zich onder anderen d«
bevrijders van den besten godsdienst zints eenigen
tijd bediend: wanneer gij nu een geoefend oor-
deel bezit, moogt gij gerust hec geen tegen zoo
wel als voor denzelven gefchreven is, lezen, en
de godsdienst van Jezus, die de kenmerken haarer
waarheid in zich zelven heeft, kan door z.nlk
een bedaard onderzoek bij u , en bij elk eenen, ^iet
anders dan winnen; maar, zoo als ik herinnerde,
dat onderzoek moet bedaard zijn, en geene magt-
fpreuken of fchimpredenen moeten voor bewijzen
gelden. Moet men zich daar toe reeds vroeg
door nadenken zekere op den aart der dingen be-
rustende grondregelen eigen maken, waar aan men
de waarheid toetst van het geen men onderzoe-
ken wiU
Het tweede, het geen ik u herinneren wilde,
is het gevaarlijke van die zucht, den vurigen jon-
geling, die dweept met het geen hij voor waar en
goed houdt, zoo eigen, om het nieuwe, dat hij
of ontdelct heeft, of meent ontdekt te hebben,
of waar voor hij flechts ingenomen is, algemeen te
verbreiden. Herdenk toch, dat elke nieuwe ge-
' dachte gevolgen en invloed kan hebben op de
Maatfchappij, dat langdurig overleg eerst over ha-
re waarde beflisfen kan, en dat men dus met de
algemeenmaking niet te voorzigtig kan te werk
gaan. Daar bij al komt men over hare geldigheid
en nuttigheid al eens over een, kan nog eene on-
beraden prediking van dezelve zeer gevaarlijk wor-
den ; daar de groote hoop die dikwerf of ver-
keerd begrijpt, of verkeerd toepast, gelijk in on-
ze dagen onder anderen de leer der vrijheid en
gelijkheid met zoo vele flroomen bloeds geleerd
heeft. Dic bedoelde ik aan hec hoofd deze»
fchrij-