Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 139 :)
recht tegen elkander inlopende dingen met zoo
veel fchijn van waarheid bevveeren , dat hun geest,
die aan naauwkeurig proeven ongewoon is, en
daar toe ook nog niet genoeg afgetrokken heeft
leren denken, aarzelt; niet weet, wat te kiezen,
cn eindelijk aan het twijfelen rr.akt, of niet, daar
toch in één van teide gevoelens eene onwaar-
heid met zoo veel konst is flaandé gehouden,
beiden onwaarheid zijn; en, van deze twijfeling,
tot anderen overgaande, eindigt met niet? voor
llellig waar, en alle bewijsredenen voor hoogdraven-
de , doch niets afdoende klanken te houden. Om
u voor een zoo ongelukkig uiterfle te behoeden ,
jonge lieden ! een uiterfle, waar bij het op niets
minder aankomt, dan op de rust van uw gewe-
ten, op uwe deugd, op uw waar geluk; raad ik
II aan, i'. dingen van gewicht niet oppervlakkig
te leezen ; maar een werk voor of tegen een of
ander gevoelen, eerst door en door u eigen te ma-
ken , de kragt Vftn elke ftelling wel te overwe-
gen , en bij ii zeiven te beoordeelen, eer gij tot
het lezen van een tegenfchrift, overgaat, het geen
dan door u even eens moet behandeld , en met het
«erfte vergeleken wötden. Vooral op te let-
ten , dat gij u in het beoordeelen door geene
magtfpreuk en laat wegflepen, waarmede iemand,
die de zwakheid van zijn eigen gevoelen bezeft,
eener onkundige menigte denkt zand in de oogen
te werpen; dat gij geen geestige zet, waar mede
men zijne partij tracht uit het veld te flaan, of
haar belagchelijk zoekt te maken, voor een alles
afdoend bewijs van waarheid houdt; dat gij oplet
of de bewijzen der tegenpartij, eerlijk voorge-
lield, dan verwrongen zijn, eer gij derzelver we-
derlegging boudis noemt. Van alle deze enfoort-
ge-