Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
groei, een aarden ftolp geplaatst.is, is kleurloos. '
Daarenboven wnasfemen de planten en bladen in
het daglicht geplaatst, eene voor de gezondheid
zeer heilzame ,'cn gedurende het duister eene zeer
ongezonde Uichtzoort uit. - Zoo veel weldadigs
bewijst ons het daglicht; ja ook zouden wij reeds
een groot gedeelte van het genoegen des levens
misfen , indien wij niet geleerd hadden , wanneer
dat daglicht ons begaf, deszelfs plaats door konst-
verlichting, om het even van welk eene zoort
ook, te doen vervangen. Hoe lang zouden dan
niet, wanneer de Zon de zuiderkeerkring nabij is,
de winteravonden zijn? Hoe veele uren, nu aan
nuttige bezigheid gewijd , of tot vorming van on-
zen geest zoo bij uitflek gefchikt, zouden dan van
het zelve niet verloren gaan, en hoe veel korter
konden wij aan het einde van onzen baan nret in
waarheid zeggen geleefd te hebben. Van zoo veel
belang is dan het licht voor ons. — Geen won-
der dus, dat wij het ^^oovd verlichten, dat is, op
voorwerpen, die zich in het duistej bevonden,
licht te dóen vallen , hebben overgebracht op zul-
ke voorwerpen , omtrent welke wij te voren ver-,
keerde of onduidelijke begrippen vormden ; die nu
door langdurig nadenken juister of klaarder voor-
ons geworden zijn. Verlichting is dus iets zeer
goeds, en men kan een volk gelukkig rekenen,
bij het welk waare verlichting plaats heeft; dae
is, bij het welk enige weiHige wijzen , duidelij-
ke begrippen omtrent onderwerpen , voor het zelve
van algemeen belang, om kunflên en wetenrchap,-
pen eenen groteren bloei te bezorgen; of gods-
dienst, deugd en zedelijkheid in derzelver eigen-
fchappen en waarde te doen kennen, m.eer alge-
Kieen verfpreid hebben. En is 'er eene eeuw,
waar