Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13^ )
dekt, die hom den weg aanwijzen, dien hij moet
bewandelen. Hoe verkwikt hec den ongelukkigen
«liet, die in den bangen kerker opgefloten , onder
treurige zuchten den nacht doorbragt, in welken
óe harde legerftede en kommer over zijn aanftaand
Jot, het zij verdiend, het zij onverdiend, den
ilaap belette, zijne oogleden te naderen. Hoe
beurt het niet den kranken op, die aan de bed-
fponde geboeid, de rust van hec door arbeid af-
gemat huisgezin niet florcn wilde, en cchtar naar
verkwikking fmachte, die hem de dageraad reeds
fchenkt, door de afleiding, die zij hem geeft;
cn door het ontwakend gezin tot hem te roepen.
Maar ook voor oiis allen,-hoe verrukkend is niet
■^let licht van den dag. Alle voorwerpen, in den
vaalen lluijer des nachts gehuld, vertoonen zich
aan ons oog of geheel niet, of met een akelig
zwart, zoo dra het daglicht afwezig is. Er be-
Haan geene kleuren, en het onderfcheid tusfchen
het infekt, dat met afwisfelende glanfen praalt;
tusfchen de veclverwige bloem, wier tint en zar;-
te overgangen ons verbazen; en de zwèrce fchal-
lebijtci', of het eenvormig blad, dat met eene ge-
lijke kleur aan de takken hangt, is voor ons ver-
dwcenen. — Waj zoude toch ons leven zijn zon-;
■der het daglicht? Alle aangenaamheden zoude het
zelve ontbeercn, en eene dodelijke zelfsverveling
2pnde ons. bij gebrek van bezigheden döen ver-
kwijnen, ifcnviji wij het grootfle gedeelte vnn hec
zelve in een looincn flnnp zouden doorbrengen.
ï)e weldndi-- invloed zelfs van het licïrt, ver-
fpreidt zich veel verder dan wij denken. Het licht
vertoond de kicur niet alleen op, maar geeft dien
^n dc plnncen. Dc Endivicflruik, over welken
vas. eer hij ■ orrfprcot, tot na zijnen volbrachten
groei,