Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 133 :)
w\]n en fterken drank is voor het dterlijk lig*
thaam, hec geen de iiiist is voor cene plant; door
prikkel veroorzaakt zij een fnelleren omloop der
vochten. Dan deze is bij den jongen mensch
■niet noodzakelijk. Zijn bloed vloeit fchielijk ge-
noeg door zijne aderen; cn al wat dezen olnloop
verfnelt, wordt hem nadelig en doet, als ik mij
zoo uit mag drukken, het levensbeginfel bij hem
te veel afflijten. Het gebruik van fterken drank
dus in her geheel, en van wijn of daaglijks, of
in eene ruime maate , fchaadt zijne gezondheid,
maakt door te veel fpanning, dat ontfpanning daar
vanhet gevolg'worde, verOapt zijn zenuwgeflel ,
en heeft^eene verdomping zijn-r zielsvermogens
ten gevolge, die hem aUe helderheid van denk-
beelden beneemt, reeds vroeg zijn geheugen ver-
zwakt, en hem voor altijd belet'uittemiTrtien iit
het vak, dat hij zich gekozen heeft, iets daï toch
voor den jongeling, die eene gepaste eerzucht
lieeft, grievend is; vooral, wanneer hij bezeft,
dat het eigen fchuld is, en dat niet de Voorzie-
nigheid door eene karige uitdeeling harer gaven;
maar hij zelfs door goedwillig en Ichandelijk mis*
bruik van het hem toegedeelde, daar van oorzaak
was. Daar bij , gelfjlr wij'reeds vroeger gezien
hebben, is het niet altijd in onze magt.te rug te
tred«n, wanneer wij willen, dat is, het eerst ma-
tige gebruik gaat allengs tot onmatigheid over; en
deze neiging wordt zoo fterk, dat wij bij alle on-
ze rede, bij alle overtuiging der zedelijke en an-
dere nadeelen , die d^.nr uit voor ons zelvcn voort-
vloeijen , niet altijd in flaat zijn die neiging te
overvv^innen , en dat gebruik of misbruik natelaten ;
en dus is het altijd het voorzigtigst de verzoeking
tc ontwijken, eu ^ich üiec aan dezelve tcwag-en^
even