Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 132 •>
tegenfli^rijclige foorten, waar ui: zij is zameiïgefieM,
ruwe en andere fcherptens, die de Tappen en het
Moed bederven; de te veel'afgefcheiden en niet
behoorlijk bewerkte gal veroorzaakt gevaarlijke
ziektens. De logheid van het Hgchaani baart ons
eene verveling van alle beweging, die zoo nóód-
zakelijk voor het onderhoud onzer gezondheid is;
en een heer van ziekten en een vroegtijdigen dood
zijn doorgaans de wrange vruchten, die de vraat
cn hij, die zoo als men zegt ^ te zeer op zijn
mond gefield is, inoogflen^ Niet dat het ons
niet geoorloofd zoude zijn, de gezellige tafel-
■vreugd, waar bij wij ons in een kiefchen vrienden-
lering vervrolijken, nu en dan te genieten; bij bui-
tengewone gelegenheden van vreugd voor ons of
de onzen, iets meer en beters te eten, dan ge-
woonlijk; fchoon zelfs dan ons gezeüigè menfchen
de gezellige vreugd ten minden zoo veel, zoo
niet meer genoegen baaren moet dan de fpijs;
maar dit moet geene behoefte vóór ons zijn ; wij
moeten ons niet gewennen aan het veel; wij moe-
ten niet bovenmaten gefield zijn op het lekker ee«
ten ; en dan zullen wij ook deze ons toegefchikte
vreugd onfchuldig genieten kunnen.
Dan een ander ftuk van evenveel zoo niet nog
"meer aanbelang, dunkt mij met het voorgaande in
verband te flaan; de matigheid namelijk in hec ge-
bruik van wijn en üerke dranken. — Ik zeg ma-
tigheid ; omtrent jonge lieden, moest ik zeggeïi
liet geheel gebruiken van flerke dranken ; en het
, Hechts fpaarzaam genot van wijn. De wijn is eene
^vaare verkwikking: maar voor wien? voor hem,
\vien ook het matig gebruik van flerke dranken niet
aiadeelig is; maar de levensgeesten bij hem opwekt;
voor d£a zwakken eu dcu ouden vaa dagen, Dc
wijS