Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 6 )
vfrkwikken, door eeiiige opofferingen van iiv
zijde, en daar in een genoegen te vinden, dat i
eiger.batige en inhalige nimmer fmaakt; een ,
Boegen, dat zich vooral beloont, wanneer
naderhand, voor eêne geliefde gade en beniinc
kinderen door uwen arbeid, door uwe opöfieri
gen , onderhoud verwerft, en in het huislijk hf
een genot fmaakt, dat voor den gevoeligen mtnjc
zeker de grootfle zaligheid op aarde uitmaakt. —
Wij moeten daar toe leeren acht te geven op
geen voor anderen van belang kan zijn, en het get
wij voor hen doen willen, op zulk cene kiefcl
wijze verrigten, dat onze weldaden, hen nitt ti
last worden. Want niet van de waarde vnn h
geen wij aan anderen fchenken ; maar van de wi
20, waar op wij het doen, hangt het af, hoe ve.
Ie waarde het voor hen bezitten zal. Hier moi
vw hart fpreken, en om hier in wel te handelen
ïtioet gij de kracht gevoelen van den gulden regel
door onzen groten aieester voorgefchreven: ,
les wat gij wilt, dat u de menfchen doen, dc
gij hen ook alzoo." - Kindelijk moet de Haa
pns het vooruitzicht leeren tegen toekomflige g(
varen. Daar toe gaf ons de Voorzienigheid red
cn oordeel, op- dat wij ons zouden gewennen
denkbeelden aan elkander te verbinden , omflaHdii
heden met elkander te vergelijken i en door he
geen pns of anderen reeds gefchied ig, afteleide
wat ons in het toekomende gebeuren, en het ge
volg van een of ander voorval, eene of ander
handelwijze zijn kan, of moet. Dat wij dan reec
vroeg leeren, ons voor gevaren te wagten 5 war
neer dezelve naken, de beste hulpmiddelen
legen te gebruiken, zonder onze tegenwoordi;
iieid van geest, te verliezen, welke in die oger
blik