Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C IM )
niet kent; of zoo ^ij 'er u ongelukkig in bevii|
den mogt, verwijder ii dadelijk.
4®. Kies goed gezelfchnp, en lees goe^de boi
ken,. Kwade zamenfprekingen bederven gopde.zJ
den. Wij gewennen ons zoo ligt aan den tocl
van hen, waar pede wij omgaan, en zelfs iets
waar van wij eerst affcliuw hadden, wordt dor
de gewoon:e voor ons diai^elijk; eindelijk krijge
,ivij 'er zelfs fmaak in. Kies dan zulke vrienden
ga met zulke lieden om, lees de fchriften va
ben, die zelfs godsdienst eu deugd beminnen, e
XI waarfchüwen en u goeden raad zouden gevenl
wanneer uwe onfchuld gevaar moge lopen.
Gewen u aan werkzaamheid, ^ De ledigl
per fiaat voor verzoekingen mee^t bloot. Gij zij|
gefchikt tot arbeid; en daar mede ontledig, za
het kwaad op u geen vat hebben. En zoo kunl
gij met Gods hulp uwe onfchuld bewaren , en eeil
regt gelukkig leven hier leidende, een nog gclukJ
kiger te gemoet zien.
Want d'onfcbuld, wat ons treffen moog*.,
Hefc boven 'c leed ons hare omhoog;
Geefc rust aan ons gemoed , hoe ook de ramp moog' loeijen,
Zï] fchenkt in vootfpocd reiner vreugd;
Ous heil loch, dan gegrond op deuj^d,
ftloct fleeds, zelfs oveir't graf, in waarde cn reinheid grocijcii.
XXY*