Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 122 )
Mn?.r die onfchuld flaat voor zoo veele gevaarcu;
'bloot en kan zoo ligt verloren worden. De Jon-
geling begint op zich zelvcn te flaan in een ou-
derdom, die voor de meene verleidingen bloot-
ligt, eilte meer blootlïgt,, naar mate hij onfchul-
diger is. Hij kent de gevaren niet, en is dus
minder in de gelegenheid om die te ontwijken. Een
zinnelijke indruk, die onverwacht op hem werkt,
een los danr heen gefproken woord van anderen,
dat bij hem hecht, levendigheid van gefiel, recht-
Itreekfche verleidingen van anderen, die gezonken
zijnde hem gaarne aan zich gelijk zouden zoeken
te maken ; befchimpingen zijner onnozelheid en een-
voudigheid , waar tegen zijn eigen gevoel op-
komt ; en, want ook zoo ver is bij enkelen
de menschheid gezonken, huichelaars, die voor
het uiterlijke, de zaak van godsdienst en deugd
toegedacn, op eene voorzigtige, maar daarom des
te gevaarlijkere wijze zijne zedekundige beginfe-
len trachten te ondermijnen; dit alles en nog meer
wagt op hem ; terwijl hij zijne eigen kragten niet
kent; die te flerk waant, zich in de verzoeking
begeeft, en 'er in bezwijkt, of die al te gering
rekent, niet gelooft tegen zoo veele gevaren be-
dand te zijn, en dus zonder flrijd zich overgèeft.
Welke middelen dus kan en moet dc jongeling bij
al dit dreigende in hec werk flellen, om zi'ne on-
fchuld te bewaren. i^. liet eerst komt hier de
godsdienst in aanmerking. — Vv^aar mede zal de
Jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat
houdt naar Gods woord. Het gevoel Van onze
verplichting aan God , en dankbaarheid voor alle
weldaden, die wij genieten, ende zucht om hem
welbehaaglijk in Jezus te wandelen, zullen ons
aandringen om ons pad rein te bewaren. Hec
ern*