Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5 >
or zich over te hebben, Maav wanneer ik de
ak van naderbij befchouwde, hadden die lieden^.
: grootendeels aan zich zeiven te wijten. Na-
t de Zon reeds verfcheiden uuren boven de kin>
;n geilaan had., rijzen zij al geeuwende van hun-
legerflede op, en juist door dien zij zich te
ig, ann den fiaap hadden overgegeven, mist de-
voor hen het verkwikkende , en zij bezitten
n gehelen morgen die helderheid van denkbeel-
, dïo opgeruimdheid niet, dié alleen een nia-
;e llaap ons verfchafTen Xan, Vroeger opge-
an ware dns hun werk en vroeger en beter ver-
:hr geweest, en zij hadden tot eene gepaste"
:fpanning, die voor den werkzamen mensch zoo
odzakelijk is en op welke hij aanfprr.nk heeft,
ch genoegzameii tijd behouden,— Ook wij moe-
1 als de flaan, reeds vroeg leeren, voor ande-
1 te zorgen , vooral voor hen, die met ons in
trekkingen ftaan. De jongeling zegt al ligtclijk :
Ik heb toch nog geen Huisgezin? Waar mede
Ilde ik mijn hoofd breken? Ik kan immers al-
wat ik win, tot raijne eigene genoegens, tot
jne uitrpsnning gebruiken? En het gevolg hier
n is., dat die eigenbaat, die den mensch maar
te nanuirlijk is, en tegen welks vorderingen wij
O zeer moeten op onze hoede zijn, bij ons zoo
leél in hebbelijkheid verrnuerc, dat wij aan on.
eigene verkwikkingen , genoegens en uitfpnnnin-
n, onze verpligtingen opofferen, wanneer de
)orzienigheid ons in betrekkingen tot een huis«
ïi, of aan het hoofd van hetzelve geplaatst
efc. Gewen u dns, mijn lieve Jongeling ! vroeg-
iïg ook voor, anderen jets over te hebben: de
■en, wa;it hoe jong, heht gij ook i-'we betrek-
(jeii op ouders, broeders ^ bloedverwanten, te
ver-