Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1=1 )
werk te {tellen. Ik ve^-fta hier door onfchnld dio
reinheid van,hart, die zich niet 'toegeeft in denk-
beelden, woorden of daden , die, in welk opzicht
ook, tegen de zedelijkheid aanlopen, of zoiidig
zijn. Ik zeg met opzet niet toegeeft in zulke
denkbeelden; want v/ij zijn zwakke menfchen, en
dus kunnen dcnklveelden die zondig zijn, wel een»
bij ons opkomen; traar dezelve moeren ons geen
vermaak doen. Wij moéten die integendeel, iii
plaats van daar op te hechten, en die mét leven-
diger kleuren op te fieren, onderdrukken, eu
vooral beletten, dat zij in woorden en daden over-
gaan. —
Die ©nfchuld zeide ik, is voor u gewichtig , of
is het voor u niet van het uiterst belang, met een
vrij en goed gewisfen te kunnen wandelen; 'door
f^ccn naberouw en wroeging gefolterd te worden,
die de getrouwe gezeUinncu zijn van hem , die zij-
ne? onfchuld verloren heeft ? — daar bij het
verlies der onfchuld breuL^t u , kan u ten mtuilcii
brengen tot elk kwaad; want hij cie haar ver-
Ir.or, verloor tevens de achting voor zich zeiven,
cn: zonder achting voor ons zeiven zijn vv^ij tot al-
les in ftaat. Mét uwe onfchuld gewapend acht gij
11 zeiven, cn wilt u dus tot niets verlagen, dat u
die achting zoude kunnen benemen; wo*dt. gij van
alle brave menfchen geiicht; en wat mper zegt,
j.'^ij geniet de goedkeuring van den Oneindig heili-
gen , die in reinheid van hart behagen fchept , cn
ons aanbevolen heeft, bij die reinheid hetzelve te
behoeden, boven al war te bewaren i$. Gij gé-
niet zijne onderfteuning en den invloed van zijnen
('ïcest, dien hij nooit onttrekt aan hen, die aan
het' ernftig gebed ook werkelijke pogingen paren,
om in onfchuld des haitcn voor Hciu te wandelen. —
Maar