Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c >
. liare binden verwelken, offtrooijen dic langsliaard
wortelen neder. Jongeling! aan die zoo tedere
bloem, is uwe onfcluild gelijk; uwe onfcliuld , die
zoo welgevallig is in het oog vnn God cn Men-
fchen , zoo lang zij nog in vollen luister daar
praalt; maar die ook aan oneindig meerder geva-
jen en die moeilijker te ontwijken zijn, dan de
bloera, waar van wij fpraken, is blootgefteld.
Heeds van uwe vroegfle jeugd, en bij hot ont-
Tvikkelen van de eerde kiemen uwer rede, zorg-
den uwe -ouderen daar voor ^ bij uw opwasfchca
moest die zorg vermeerderen , en zij moesten wa-^
leen tegen eiken onzuivercn indruk, die van bui-
ten op u hechten kondp ; zoo wel als zij uwe ei-
^'eu denkbeelden eene behoorlijke richting moesten
geven, ten einde, deze voor die onfchuld niet na-
iielig T/ordcn ;' maar tot derzelver bevestiging me-
dewerken zouden; zij deden hun best, pm u hec
gewicht te doen inzien, dat het bezit dier on-
fchuld voor u hebben moest» u het geluk te doen
];cunen , dat die onfchuld haren bezitter verfchnft, —
ICnnaarmste nu uv/e eigen rede meer kragt krijgt;
lioudc hunne werkzaamheid hier omtrent meer op;
ce uwe daarentegen neemt toe. Imï^ers gij beginc
2elfs in betrekkingen te komen , waar in gij aan
3iunne. waakzaamüe zorg oncfnappen kondet , in-
dien gij ongelukkig genoeg waart, om zelfs niet
in te zien, dat deze hunne zorg daaromtrent
niets dan uw geluk ten doel heef: ; cn indien gij
c'aarom niet verkoost^ met hen tot bev/aring van
dezelve te werken.
Hier voor wilde ik u bewaren, en u doen zien,
hbe gev/igtig de onfcliirld is voor dén Jongeling;
lioe gemakkelijk hij die verliez-en kan , cn welke
iïiiddeieu hij tot haar bclüiud verplicht is in hec
werk