Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C tï3 )
u^v oog verdween, niet-bereiken kan; danr Is
eigentlijk uw vaderland": - Kind! wanneer nwo
kinderlijke fpeelen en vermaken U walgen, reik-
halst gij tegen dien tijd , dat gij als jongeling dac
alïes verrigten zult, waar toe-gij u thans buiten *
Unat bevindt; dac uwe rr.ccr ontwikkelde krachten
zich vertoonen, en dat gij minder afliangclijk vnn
de ligchamelijke hulp van anderen zijn zult. Jon-■
geling! het is waar, door uwe aderen zweeft reeds
moed en kracht; maat gij gevoelt toch den brei-
del nog i hoezeer men n dien zoekt te verber-
jren, weiken de hand uwer ouderen tot uw besc
beftiei'C; gij gevoelt nog hoe zelfs de maat-
fchappelijke inrichtingen u beletten geheel op it
zelven te (laan. Gij zijt'vervuld met plannen , die
xwv geluk, wanneer gij man geworden zijn zult, op
den hechtften grondflag zullen vestigen; dan zulc
gij , van anderen onafhangélijk, dat geluk zoeken
kunnen , waar gij zelfs 'meent het te kunnen vin-
den , en u niet meer behoeven te onderv»'crpen
nan h^c, volgens u, dik\verf al tc bekrompen oor-
deel van anderen. Geloof mij Jongeling; geloof
lederen volwasfchenen van ondervinding , alle deze
vwe plannen zijn waterbellen , die barsten zullen op
het ogenblik, dac gij naar dezelve grijpen zult:
de fland van man , die van grijsaard is aan even
zoo vele, wat zeg ik, aan oneindig meerdere
teleurdellingen, moeilijkheden en kwellingen cni-
derhevig dan dc uwe. — Geen geluk van eenige«
duur, geen geluk, dat niet 'door het een of ander ,
bijkomend ongenoegen gefloord wordt, valt hier
den mensch ten deel. - Kn wat zal ons dic lee-
ren? Geloof het, goede Jongeling! die trek, diö
rustelooze trek naar ongeftoord genoegen , diehicif
€gtcr nooit voldaan word , ig eene vingerwijzingf
li