Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 99 )
{ijUliedeft. Mnar ook dic kennis kali hij gevvooii*
lijk op zijn beroep, hoedanig zijnen (land in dc
Maatfchappij 2ij, toepasfen. Of wien is het on-
liekend , hoe veel invioeds bij voorbeeld de Schei-
Ttunde In -onze dagen op fchier alle vakken iiitoe*
fent ? Hoe de linnen cn waschbleeker j Com iets
bij te brengen) door haar geleerd, deze goederen
beter cn goedkoper bleeken kan: hoe de ver-
wer duurzamer kleuren tot inindéf prijs leveren
kan. En lateri wij ons hiaiir bepalen tot onze da*
gen. Was zij het niet, die bij de fleigerendtf
prijzen der colonïale waren ons den beetwortel en
Sindere fuiker houdende planten aan de hand deed ,
om de Uit fuikerriet vervaardigde te vervangen ?
Die ons, (hoe zeer deze uitvinding nog' niet te
bcoordeelen is; om dat wij dadr uit nog al hec
jlut niet trekken, dat 'er zekei: eens uit getrokken
worden zal) door de meerdere lichtheid der eene
gnzzoort boven de andere, op het denkbeeld bracht ,
om na de zee aan de visfchen betwist te hebben,
ook met de vogelen ora het gebruik der lucht te
Wedijveren, en door dezelve heen te varen?
Kortom! de kennis, van al wat ons omringt, leert
ons des te naauwkeuriger hec gebruik der voor-
werpen , die wij onderzoeken, en het nut, dat
*er uit te halen is, naar mate wij 'cr verder in
doordringen. — Tot deze kennis der voorwerpen,
die hem omringen, behoort ook natuurlijk die der
betrekking, die tusfchen hem en die voofwerpen
beflaat, en der plichten, welke daar uit voor hem
voortvloeijen. En den invloed, die dit op het
geluk heeft, is in vroegere vertogen reeds ta
meermalen opgemerkt, dan dat ik daar bij hiefop-
gettcjiji: zoude fiilftnan. Zoo dat ik gelove, het
C. 2 fce-