Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 98 :)
Tele onaangenaamTieden verheft hij zich niet, tïi'e
zich op deze kennis toelegt? Terwijl de onkun-
dige in den donder de ftem hocfrt eener wrekende
Godheid, ontdekt hij in denzelven niets dan een
natuurlijk verfchijnfel, het geen het evenwicht
eener ftoffc herftellende ,• bij ons onder den naam
elektrieke bekend, tevens den dampkring reinigt
van een aantal aan denzelven vreemde en voor on-
ze gezondheid nadeelige ftofFen en dus eene wa-
re weldaad der Voorzienigheid is,- Terwijl de eer-
fte bij het zien eener Staartftef waant Góds
vinger te ontdekken, dfe het merischdom' vooraf'
de plagen vermeld, welke Hij voornemens is over
het menschdom uit te zenden, neemt hij in dezel-
ve eene Ster waar, die fchoon eene andere baaiï
dan de Planeten befchrijvende, echter even zoo
zijnen loop aan de door de Godheid eens vastge-
ftelde wetten bepaald ziet. Terwijl de eerfte ten
prooi verftrekt san eiken listigen bedrieger, die
liem verfchrikken of door konftenarijen het gek!
uit den zak wil haaien, zijri hem de verfchijnfelen
cfer elektriciteit en de kragten vaii den zeilfteen,
die betden zulke vreemde ultwérkfelen kunnen
voortbrengen, te bekend, dan dat die hem zou-
den kunnefl bcangftigen ; zoo min als ontbrandende
luchtzoorten, onder den naam van dwaallichteit
. «n diergelijken bekend, hem doen vreezen. Dc?
geregelde loop der wereldbollen verbaast en ver«
vult hem met bewondering voor haren grooten
Maker; maar van dezen alleen en niet van
den fnellen vaart dezer ftontlompen gelooft hij,
dat de befchikking van zijn lot afhangt. Zoo
fchenkt hem dc kennis der Natuur wijsheid cn rust
voor zi'n hart, cn elk pogenblik daar aan toege-
#%vijd, beloond rijkelijk dé dasr aan verknogte moe!-'
^ ^ m-