Boekgegevens
Titel: Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Auteur: Swaan, Johan Samuel
Uitgave: Utrecht: O.J. van Paddenburg, 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1129
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206147
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tot streeling van het oog en voedsel voor het hart: leesboek voor jonge lieden van alle standen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95
tertj <?n een kalmen b]ik in de conwiglieid, wän-'
nepr namelijk deze zelfskcnnis gepaard goat met
de welgemeende en ernltige pogingen, zoo ala
wij zeiden cn herhaalen moeten, om het kwaad,
dat wij vinden, even als het onkruid op den
akker uit te roeijen. Maar zouden wij ook
onder de kennis van ons zelvcn niet die van ons
'ligchaam betrekken, dat zoo heerlijk, zoo kuii.
ftig gevormd is, tot welks inflflndhonding
zoo veele duizende deelen moeten' zamenwerken ,
dat wanneer wij die allen, en de bezigheden , die
ieder verrichten moet, het verband, waar in zij
met, cn het evenwicht^ wnar in zij tot elkander
üasn, naanwkeurig nagaan, wij ons verwonderen
moeten ^ dar de gezondheid dit ons flofFelijk om-
klccdfel zoo zelden , bij zoo verfchillende levens-
wijzen , bij zoo veele afwijkingen van de regelen
der matigheid, bij zoo veele het zelve fchokken-
de hartstogtcn en aandoeningen verftoord wórdt.
Dat ligchaam, eene wereld op zich zeiven, de
wijze, waar op het gevoed wo^dt; de bewerking
der fpijs, eer die tot onderhoudend fap in onze
aderen kan overgaan ; de ademhaling; de invloed
dien de gronddof der levenslucht op de zuivering
van ons bloed uitoefent; en zoo veele andere
werkingen, die in dat ligchaam van zeiven en on-
Vv^illekeurig verricht worden; di: alles te kennen
is voor ons van het grootfle aanbelang: of wie
zoude niet verlangen het huis te kennen, dat hij
bewoont? maar, behalven het voldoen eener bloo-
te nieuwsgierigheid, zal ook deze kennis den mensch
in de gelegenheid Hellen beter voor zijne gezond-
heid te zorgen. Hij zal ontdekken , dat werkzaam-
heid daar toe ten uiterflen noodzakelijk is, om
dat zonder dezelve zijne Ipijsvertcring moeilijker
voort-