Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
s- p r e e k 'w o o r d e n, S^
«n weêrlooze Haazen gelegd!— Maar op dat
zij , die Ik-rk voortreelen ,iiiet te zeer zouden ver-
menigvuldigen , en nadeel doen aan de Landlie-
den , ( gelijk z® dikmaals daarover geklaagd wordt
op plaatzen, waar zij dat verdraaien moeten ea
4ien niet mogen afkeeren metflrik, fnaphaan of
dieren) heeft de Schepper de honden gegeeven,
vooral die wij doorgaans Brakken noemen, ea men
Jcao er de geenen bijvoegen, die wij lange Hon-
den of Haazewinden heeten. Hun is ingefchaay
pen eene drift, om op Haazeii te jargen , en daar-
door eene te groote vermenigvuldiging te beletten.
3\1aar zij allen bezitten die drift niec in eenen
gelijken trap. Er zijn onleerznamen , die, hoewel
in de jeugd onderweezen , den jager niet waar-
fcbouwen, wanneer een Haas zich ergens opboijdt;
of er zijn omvilligendie in het veld onagtzaam
herom zwerven zonder lust te toonen tot de vangst.
Zeker met zodanigen h het kwaad haazen vangen.
De Jnager kan de Haazen van verre niet zien,
niet rieken ; hij kan zeniet opdoen , waar zij ziclj
in llruiken of boekweit fchuil houden: In zulk een
geval mag hij wel naar huis gaan , of zich van een
beter begaafden hond bedienen.— Deeze.fpreuk
dient om te leeren, dat men weinig wint, wan-
neer men jonge lieden of anderen , cegen zin en
wil, aan eenig werk zet. Gewillige arbeid^ zegt
men, i% maar half werk ; onvvillige doet niets af.
Men zit er geeuwende en gaapendebij: men vale
bij in flaap : men verle-itert zijnen tijd , of fteekt
F ^ al-