Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
spueekwoorden.
Weetenfchappen was, om daarin, gelijk ook in
jusTiNiANiis regtsgeleerde Boeken,onderweezjnte
worden. Eenige Eeuwen laater, onder het bellier
van ALBRECHTcn JORIS VAN SAXEN, voerde men er on-
deranderen het Roomsch Regt in , dat is, de Wetten
der Romeinen. Van 't een en ander is overgeblee-
ven, dat hun bedier ten deezen dage fchijnt meer
behouden te hebben van dat der/ia«««*«, dan
eenig ander in de Verëenigde Provintien. Thans
is de Provintie Friesland verdeeld in de drie Quar-
tieren van Oost ergo ,fVestergo en Zevenwolden, welke
drie wederom verdeeld zijn in dertig zo genoem-
de Grietenijen , die dertig Gemagtigden afzenden
in de Vergadering der Staaten , in welke ook ver-
fchijnen elf Afgezondenen uit de elf Frtefche Steden;
van waar voortgekomen is het woord elf en dertig.
Maarvermids At Friezen voorheen in het denkbeeld
ftonden, enfteeds bij anderen beweerden' dat zoda-
nige Regeeringsform beter ware, dan eenige andere
die in de overige Landfchappen des Vaderlands plaats
had ; dat dezelve de volmaaktde was; en dat zij dus
de ingezetenen de gelukkigfte maakte, zo is daaruit
voortgekomen het zeggen, iets op zijn elfëndertigfle
te doen, dat is, iets op de volmaaktfte wijze uit te
voeren , of iet» te hebben, dat reeds op de beste
en luisterrijkfte wijze gedaan is. Dus moet deze
Spreuk uit de Frtefche Regeeringsform worden op-
gehelderd.
F 4 62.