Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fipreekwoorden, $7
veroordeeld werdt. Was dat niet treurig? — Hier-
op zonden de Rigters eenen Predikant, om hem
daar toe te bereiden. Deeze was een braaf en be-
kwaam IVTan, die alles deedt wat hij kon , om den
Jongeling tot het erkennen van de regtvaardigheid
der flraffe en tot berouw over zijne zwaare zonde
te bevveegen. Was dat niet regt?— Maar wat
deeze Leeraarpraaten of zeggen mogt, de Jongeling
was tot het eerfte niet te brengen: hij bleef, met
de (lerkfte verzekeringen, zich beroepen op zijne
onfchuld, en riep zelfs god, voor wien hij haast
zou moeten verfchijnen, tot getuigen. Dus was
er aan hem niets te doen, 't geen den Predikant
aan 't hart ging , en moedeloos maakte. Toen deeze
niet meer wist, op welken boeg het te wenden,
en op de plegiigfte betuigingen begon te gelooven
deszelfs onfchuld, viel hem in, deeze vraag te
doen: ,, ik zal dan ftellen, dat gij onfchuldigzijt
aan den moord; maar zegt mij, hebt gij dan nooit
iets gedaan, dat den dood , dien gij nu lijden zult,
waardig is." De Jongeling, deeze vraag hoorende,
bedacht zich, en "eindelijk , in traanen uiibarftende,
riep hij: „ ja , ja, ik heb iets gevonden , dat mij
den dood waardig maakt, en hoewel onichuldig aan
deezen moord, za! ik nu gewillig fterven." De
'Predikant verbaasd over dit antwoord , vraagde:
„ wat hebt gij dan bedreeven ?" „ Vóór eenigen
tijd, zeide daarop de in traanen fmeltendeJonge-
ling , heb ik mijne Moeder, in eene heevige drift,
van de trappen gefchopt in ons huis, van welken
F 3 vsl