Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
vaaren, treurigheden en nadeelen bij tijds te voor-
komen , en niec daaraan te denken, wanneer het
waarlijk te laat is. Onthoudt deeze les, en gij
zult er veel bij winnen.
^o. \
god wreekt daar hij niet spreekt.
God is regtvaardig, en voert veelal, op eene
zonderlinge wijze, zijne oordeelen uit, fchoon men
de redenen daarvan niet altoos ten vollen weet. Dit
is de zin der bovengaande fpreuk. Maar gij wilt
dît, misfchien, door een voorbeeld opgehelderd
zien. Er zijn eene menigte van gevallen , die daar-
toe dienen kunnen. Maar mij fchiet er één te bin-
nen , 't geen ik u niet wel verhaalen kan....
Waarom niet? .... om dat het zo ongemeen treu-
rig is, dat de traanen over uwe wangen zullen
loopen , als gij het boort.... Wat is daaraan gelee-
gen , zo 'c mij maar leeren en wijs kan maaken....
Nu dan, zijt gij er op gezet, hoor het volgende. —
Vóór eenige Jaaren werd er een moord begaan in
eene zekere Stad; de daader was onbekend: maar
men greep, op vermoeden, eenen Jongeling,die
indedaad onfchuldig was. Hij werdt door deRig-
ters ondervraagd, en zekereonftandigheden(wel-
ke allen ik u niet verhaalen zal ) liepen dermaate
te zamen, dat hij voor den daader gehouden ,en,
hoe zeer hij alles mogt tegenfpreeken, ter dood
ver-