Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ipreek woorden. 83
gebruiken wij het eene tot deeze, en het ändere
tot geene zaak. Welke die hoedanigheden zijn,
zal ik u op eenen anderen tijd leeren; en nu maar
zeggen dat men, om het laaide water te verza-
melen, Putten gemaakt heeft. De Landlieden
hebben die, foms, gelijks gronds, zonder eenige
omheining, en het gebeurt, dat kalven , zeer dom-
me en onvernuftige Dieren , die geene gevaaren
kennen, noch zich daar tegen weeten te behoe-
den, daarin Horten. Hierom maaken voorzigtige
lieden, daarom heen, eene omheining van planken
of fleenwerk. Daar mede is egter alle gevaar nog
niet weggenomen. Onvoorzigtige Kinders zien
daarover foms te Verre heen, en dan voorover
Hortende vallen zij in de put, en verdrinken.
Hier van heeft men veele treurige gevallen, wes-
halven men bedagt heeft, op zulke Putten Pompen
te zeften, vooral in de Steden. Deeze zijn nu zeer
gemeen j en op 't oog u bekend; maar gij hebt mo-
gelijk nooit gedagt, dat zij zeer fraaie konsiftukken
zijn, tot welker uitvinding meer verftand vereischt
werdt, dan gij u verbeeldt. Dat wil ik u óp een
anderen tijd leeren , en nu tot de eerstgenoemde
Putten wederkeeren» Als het Kalf d%i.x\\\verdrorktn
is, zegt de fpreuk, wil men de Put dempen, ditli
dan , wanneer het te laat, wanneer een ongeluk
gebeurd is j dan denkt men eerst om daar tegen voor-
ziening te doen. Dat is, en gij begrijpt bet, zeer
verkeerd. Ik kan dan u niet genoeg vermaanen,
silie klagten in te fpannen in alle zaaken, om ge-
F a va»-