Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
▼ a d c r l a n d s c h k
zijn listige dieren, die dikwerf navolgen hetgeen
zij eens gezien hebben.) Toen de Aap dagt.dat
de Karstanjes gaar waren, wist hij niec, hoe ze
uit het vuur te krijgen, 't Vuur zou hem bran-
den. IMaar hij bedagt zich. Eene Kat zat ook
bij het vuur, en hij wilde zich bedienen van de
poot deezer Kat om de Karstanjes uit het vuur te
haaien. De vond was goed; hadt de Kat haare
poot maar willen leenen. — Sommige Menfchen
zijn even als deeze Aap. Zij willen gaarne aan-
genaame en voordeelige dingen bejaagen : maar de
wijze, om ze te verkrijgen, it moeijelijk. En hoe
dan het gemaakt? Zij willen zich, in die geval-
len, gaarne bedienen van andere Menfchen, hoe-
wel die gevaar zullen loopen , en de moeite moe-
ten doen, om zodanige zaaken voor hun te ver.
werven, doch begeeren zelve daarvan vrij te blij-
ven. Gebruik nooit anderen daartoe; maar laat
nog minder u zeiven daartoe gebruiken.
59'
ALS 'tkalf verdroneeniswilmen
DE putdempen.
Wij ontvangen vaii den goeden god tweederlei
foort van Water; Regenwater dat van boven valt
en Putwater, dat uit de aders of wellen, die on-
der den grond zijn, opwaards vloeit. Elk water
beeft zijne bijzoidere boedantgbeden, en daarom
ge-