Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8
vaderlandsche
deugen. Deeze les is dan voor u van veel belangi
Er zijiT twee uiterften , talmen en te driftig zijn ;
maar gij moet tusfchen beiden gaan, en noch tot
hec een noch tot hec ander komen.
57^

twaalf aribachten, dertien oncalukken,
Die zich tot een ambagt, of tot eene zaak , hoe-
danig zij moge weezen, zet, moet daarbij blijven.
Hij leert anders van elk wat; maar van allen niec
genoeg. Wispeltuurigheid is ook hierin de Jeugd
geweldig nadeelig. Men vindt veele jonge lieden,
die heden aan een ambagt beginnen, en, morgen
berouw hebbende , weer tot een ander overgaan-
Weldra verveelt hun bet tweede, des kiezen zij
een derde, en , zo vervolgens, tot twaalf ambagten
toe, maar dan vinden z\] dertien ongelukken ,
te zeggen , de naadeelen , die daaruit ontftaan , zijn
grooter dan dje voordeden , die zij behaalen , gelijk
dertien meer dan twaalf \s. Van zulke jonge Lie-
den wordt niets: het blijft bij hen altijd in het ge-
brookene. Wij hebben , dat jammer is, in ons Va-
derland geene wet tegen dit loopen van den eenen
winkel tot den anderen, van hec eerfle tot hec
tweede ambagt: maar in Engeland mag geen leer-
jongen van den eenen baas, bij wien hij begonnen
heefc, COC den anderen overloopen. Hij moec 'er
zeven jaaren blijven , en wil hij, hij mag dan eerst
Baas