Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page

vaderlandsche
bedoeld wordt, 's Menfchen hart is gelijk een bof;
het onkruid of de zaaden der boosheid liggea
daarin; met den tijd fpruiten zij uic, en vertoo-
nen ^zich. Die wijs is, en zijn tijdelijk nevens
het eeuwig geluk bemint. Haat aandonds de hand
aan het wieden, aan het uitrukken van die be-
dorven dingen. Daaraan vindt hij genoeg te doen
want hec één is niet uitgeroeid , of het ander Icomc
■weer boven. Het is derhalven onnoodig, iu eens
anders hart te gaan wieden , zo lang men in het
zijne genoeg te doen vindt. Men mag en moet
wel de zonden in anderen tegen gaan; maar mea
moet geen albediller zijn, geen kind, dat zich
met de gebreken van anderen alleen ophoudt en
> de zijnen vergeet. Mtn ziet een/plinter,
.een klein dun vezeltje, een gering gebrek,/« de
oogen van een ander; maar men merkt niet den
balk, eene zeer zwaare zonde , die elk in 't oog
loopt, in zijn eigen oog. Wac dan! Gehoorzaamt
men jezus vermaan {Matth,Vl\ \ 3-5.) dan moet
men niet tot een anderen zeggen : laat ik den fplin-
ter uit uw oog doen , terwijl de balk nog in ons oog is»
Neen. IFeipt eerst den balk uit uw oogwiedt eerst
uwen eigen hof fchoon, en zo gij dat doen kunt,
zie dan, of gij den fplinter uit het van een an-
der doen kunt—O! hoe veele zijn de fplinters^
hoe weinig fchijnen de balken te zijn t Moge de
zorg voor onzen hof, voor ons oo^de eerltezijn.
55*