Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
dood. Wat dunkt u , was dat niet regtdoor zee gaan ?
(Dat is een raar geval; gij maakt mij nieuwsgie-
rig, om te weeten hoe dat afliep. — Ik zal het
u zeggen.) De zieke, de ronde taal van den Pre-
dikant hoorende , keek vreemd óp, en zdde : mijn
Heer, dat vinde ik vreemd van u! - vreemd
cf niet vreemd, zeide de Domine; zo gij niet
fchrijftjdan fchrijf ik deezen avond, en zal uwen
Broeder ontbieden: gij zult u met hem verzoenen ,
gelijk uw pligt is; gij zult hem zelfs uwen Erfge-
naam manken. Niet gemakkelijk liet de Koopman
zich gezeggen: evenwel het kwam 'er ten laatften
toe , en de Broeder werdt ontbooden. Deeze vloog
ijlings over: eu de verzoening werdt gemaakt door
den Predikant: de kranke ftierf daarop in vrede,
en de Broeder pakte het boeltje op, en ging 'er
meê naar Duitschland. — Dat geval bekoort mij —
ji! maar daar volgde nog meer. Eenige jaaren
daarna ftierf die Broeder, dat de Predikant niet
wist, doch hij kreeg van hem dit Testament:
„ Om dat gij mijns Broeders goed niet hebt aan-
,, genomen, toen gij hetkonde krijgen , maar asn
„ mij bezorgd , zult gij, devi^ijl ik geene kinders
„ heb, dat nu van mij erven."-Is dat niec
edelmoedig ?
sa.