Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
spreekwoorderf. /ï
befchroomd , zonder iets te mijden of te wijken,
den begonnen koers voortzetten. Daar gaat'tre^r
door zes. Dit zeggen past men toe op Menfchen,
die voortvaaren in hunne pligten , zonder üreeken
te gebruiken, of zich te laaten ophouden door be-
letfels. Zij gaan voort zo als zij begonnen heb-
ben, en kennen geene omwegen, geene wijken,
geene draaien. Welk een jammer, dat het getal
van zodanige Lieden gering is , daar het behoorde
groot te zijn. Evenwel zijn er, die regt door zee
gaan ^ fchoon ze ons niet altijd bekend worden.
Ik zal u eens eenen Man noemen , van wiens r^^r
door zee gaan gij nooit gehoord hebt. Een rijk
Amfterdamsch ICoopman, zeer krank zijnde, liet
eenen Predikant bij zich noodigen , om zich , vol-
gens deszelfs bedier, tot den dood te bereiden.
Deeze kwam , en bezogt hem verfcheiden'keeren.
De ziekte toeneemende, zei de Koopman: mijn
Heer, dewijl ik zal fterven , zal ik u tot mijnen
Erfgenaam benoemen. Hebt gij dan geene Bloed-
vrienden ? heniam de Predikant. Ja wel, fprak de
kranke, nog eenen Broeder in Duitichland\ maar
ik leef met hem in groote vijandCchsp. Hij moet
evenwel uw Erfgenaam ziju, werdt hem daarop
toegevoegd. Dat nooit, nooit, nooit! hoorde hij
daarop zeggen. Wel nu , fprak de Domine, daa
kan ik u niec verder, op goeden voet, tot den
dood bereiden; ik kom niet weer; ik wil uw
goed niet erven, en, zo gij 't aan mij vermaakt,
dan zal ik het aan uwen Broeder geeven na uwen
E 4 dood.