Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fipreekwoorden, $7
op het afdak van een klein laag vertrekje, fchoof
er af, en raakte onbefchaadigd op den grond. Dus
behoedde god het lieve kind, door ééne omkee-
ring in den val, en door het neêrkomen op een
afdak , 't geen , nevens de rokjes, het geweld van
den val brak. — Op Elizabeths nagt, den agtiien-
den van Slagtmaand des jaars 142 i, oniftondt er
in ons Vaderland een geweldige Storm uit het
"Noordwesten, die bet Zeewater over dijken en
dammen joeg, terwijl de Rivieren, ten gelijken
tijde ,hoog gezwollen waren . Onder anderen brak
de dijk AoorwóórPFerkendam fchoon Dorp in
Zuid-HollandDordrecht eaGeertruidenberg,
ter plaatze, die naderhand de Oude IVielgthtüien
werdt, waardoor de gantfche Zuidhollandfche IFaard
onderliep, ea moer dan tweeënzeventig Dorpen
verdronken. Dit gebeurde, gelijk "ik zeide , in den
nagt, en gij kunt denken , welk eene onbefchrijf-
lijke ellende daaruit ontftondt, ^a zeer groot ge-
tal van menfchen verdronk , allerjammerlijkst, ui
dien onverwagten vloed; en die het ontkwamen ,
hier of daar, in eene fchuit, of op eenen Tooren ,
zelfs veele voornaame adelijke Lieden , werden van
alles beroofd, en tot da diepfte armoede gebragt,
zo dat zij , buiten 's Lands, dienst moesten zoe-
ken, of hier, langs de ftraaten het brood bedelen.
Maar die Cod bemart, zegt het Spreekwoord , is
vel bewaard. Dat vernam men ook in dien naaren
nagt. De ingebrooken' golven, door den ftorm
aangezet, floegen een Huis oaive:re, en daarop
E 3 eene