Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
fclun overrompeld , en eenige honderden , binnen
weinige weeken , weggenomen werden , veel Geldi
gewonnen hebben. Toen wiesch indedaad het
Geld ons op den rug niet. Laat mij u eens vertel-
len , wat een Amßcrdamsch Koopman mij daarover
fchreef. Dit waren zijne woorden : „ Onder alle
de vinnige flagen , die, dag op dag, onze Koop-
lieden treffen, moet ik den goedertieren god dan-
ken , die mij altoos den ouden Vaderlsndfchen
trant heeft doen volgen, iloe veilig is het, klein
zeil te voeren, en, naar zijnen ftsat en omltan-
digheden, liever weinig te verteeren, dan veel
te waagen om.te winnen. Wat moeite, zorg en
gevaar ontgaat men dan niet; hoe gerust leeft
men! En wat wordt'er toch doorgaans uit groo-
te winsten gebooren ? Ruime verteeringen (wij
noemen dat Weelde) volgen daarop, en, met de-
zelven , veele ongemakken en ondeugden. Maar
wij moeten wezer.lijke zegeningen (dat zijn Nede-
righeid en Ingetoogenheid) bezitten , zullen wij
gelukkig zijn. Deeze laatften zijn voor den Ge-
ringden verkrijgbaar, zo wel als voor den Aan-
zienlijkden ; maar niet de fchijnhaare (gelijk de
Weelde.) 't Verwaarloozen van deeze en meer
andere zulke regels doen nu de rampen van on»
Vaderland dieper grieven. Wat mij betreft, (dit
wil ik aan u, aU mijnen Vriend, wel zeggen) ik heb,
wegens het wegneemen van zo veele Schepen door
de Engelfchen, nu niets te doen ; ik teere van den
hoogen boom af, en het zal een wonder zijn,in-
dien ik geene fcbaaden door Bankroeten (dat zijn,
als